Samtaleforløb: 6 samtaler á 30 minutter

Her får du 6 x 30 minutters samtale.

Du vælger hvor lang tid, der går mellem samtalerne, dog skal samtalerne holdes indenfor 3 måneder.

Samtalerne holdes på telefon.

en-til-en 700x380 iStock-1353346