Regenerering Gennem 100% Ansvar®

LIVET ER ET VALG

As Within So Without

Regenerering af mennesker. Dette er min virkelighed, dette er min passion, dette er MIG.

Mission:
Min mission er at bringe klarhed og erkendelse frem i dig, således at du tydeligt erkender at du og ingen andre skaber det du oplever samt kommer til at opleve.

At bringe dig den korrekte måde at tænke på, således at du kan fjerne sygdom, lidelse m.m., og skabe det liv, du virkelig ønsker at opleve.

Min mission er også at bringe Glæde og Lykke frem i dig. Denne erkendelse af glæde og lykke findes inden i dig, den kræver intet og den er ikke er betinget af omverdenen, samtidig bringer erkendelsen også det, at livet er let. Derved bliver manifestation samt healing også let.

Søren ~taler

 - - -

MENTORFORLØB

Til dig der ønsker forandring hurtigst muligt

Dette sker gennem samtaler -og din praktisering af person specifikke processer at få ryddet op inde i dig, men henblik i at nå indre og ydre frihed.

De person specifikke processer, udvikler jeg ved at bruge klarsyn, clairvoyance og meditation.
- - -

Der er udtalelser længere nede på side

Kontakt mig her:

Tak, du hører fra mig hurtigst muligt.

Marie

Jeg har haft flere forløb hos Søren, hvor han har hjulpet mig igennem flere forskellige problemer i mit liv, og hjulpet mig med at komme tættere på en vision for mit liv.

Jeg har oplevet, at han med sit behagelige sind altid er klar til at hjælpe, lytte og komme med de helt rette budskaber lige midt i en krise, hvor jeg ikke selv har været istand til at vide, hvad jeg skulle gøre. Jeg har flere gange oplevet at være helt fastlåst i en voldsom følelse af krise, og efter en telefonsamtale med Søren, har alt den negativ energi været forsvundet og erstattet af harmoni i min krop.

  • IMG_0333

    Marie Andersen
    Mentor i den private sector
    og uddanner her nye mentorer.
    Du kan kontakte Marie her: Marie 

Asta

Efter et halvt års online coaching forløb ved Søren Egstrup fra juli 2017 – januar 2018.

Jeg er blevet bygget om indeni – eller rettere sagt de uoriginale tilbygninger er blevet fjernet og det oprindelige er kommet frem i lyset. Selve oprydningsarbejdet var mit. Søren var min guide i det og hjalp mig med at holde den kurs, jeg selv havde sat. Han hjalp mig videre, når jeg ikke selv kunne finde vejen frem og uden at komme med færdige løsninger i de situationer, der udfordrede mig, gav han mig redskaber til, at jeg kunne håndtere det på min måde. Han lærte mig at anvende redskaberne i praksis jf. universets love. Det har også smittet af på mine omgivelser.

Jeg har oplevet Søren som meget oprigtig i det, han står for.
Asta


 

Susanne

Jeg hedder Susanne og har arbejdet med – og været i forløb hos Søren Egstrup siden 2014.

Søren Egstrup er for mig, ham der viser vejen mens jeg leder.

Gennem samtaler, overvejelser, tanker (med mine modstande og fortrængninger på 1. række!) og min åbenhed på trods, for jeg VILLE forandringen, fandt jeg en sjælden tillid frem.

Dette gør, at jeg ikke bare lader mig ledsage; jeg kan også, sammen med Søren, kigge på min sårbarhed i de mønstre jeg tidligere har bygget op omkring -og i mig.

Han har en særlig indsigt, i det der for mig var det ubekendte. Det at arbejde med mine personlige mål, med Søren som vejleder, er en øvelse i ubetinget tillid, som nødvendigvis i begyndelsen måtte ligge uden for mig selv. Jeg kom fra et sted – og med erkendelser af, at jeg ikke engang selv havde tillid til at jeg ville mig det bedste. Jeg har bla lært i forløbet, at i de forandringer jeg ønsker at arbejde med, spiller mit sind ikke altid en positiv rolle. Det føre mig ofte tilbage til gamle ubehagelige mønstre og forestillinger,- holder mig fast, så jeg ikke kan gå nye veje.

Søren har vist mig hvorledes jeg kan være fri for at være dømmende og straffende. Dette åbner plads for en undren – både på og i mig selv og til verden – som igen åbner en frihed i sindet – som udløser det magiske i at kunne give slip. Jeg har flere gange henvist folk til Søren, med større og anderledes udfordringer end jeg selv. De er brudt ud af destruktive cirkler og opgivenhed, hvor de i begyndelsen ikke kunne se klart, da de manglede værktøj til forandring og tillid til livet.

Søren går direkte til kernen i den problematik der fylder, ofte i det usagte der er fyldt med smerte og forhindringer. Han folde det ud i samtaler, lignelser og humor, og hjælper en til at gøre det der skal gøres : at går vejen,- hele vejen. Den nye vej.. samtidig med at vi ser på eventuelle omveje, bagveje, sideveje og genveje så hovedvejen bliver bredere, mere overskuelig og smukkere og fri.

Han lytter til dig, fanger dit spørgsmål – både på det udtrykte niveau, altså det du siger med ord, men han fanger også dit spørgsmål på det ubevidste niveau, og her opfanger han både det positive og det negative omkring det du udtrykte med ord.

At gå vejen, er for mig, en forløsning fra at have være bundet op af mig selv. Søren har med sin tålmodighed, visdom og erfaring ledsaget mig i at løse kællingeknuderne op een for en. Vi har sammen kigget på personlige mønstre, kollektive mønstre og hvilke valg der kan tages. Erkendelsen af at vi alle har muligheder for at træffe valg og hvordan jeg handler udfra disse, er en stor, altafgørende forløsning.

Op-lyst-hed – er et sted på vejen som Søren har vist mig.

Det er som at kaste lys i mørke personlige kroge, så jeg forstår verden i mig selv og derved bedre kan mærke verden omkring mig – med lys – med lyst – og ikke udfra mørke.

At ture gå med undren og tillid, er mit personligt eventyr. Det handler ikke om at finde hjem til det kendte; men om at finde frem til den jeg er.

Susanne Ahrenkiel

Du kan kontakte Susanne her: www.susanne-ahrenkiel.dk


 

Laila

Jeg var til min første "En Bryd Fri Snak" hjemme hos Søren. Jeg gik ind i det, fordi jeg har brug for at se, hvad er der i min feed-back-sløjfe, hvad er det jeg opfatter, som jeg indeholder. Er der noget, der bliver vækket i mig, som ligger gemt i mine indespærrede emotioner?

Jeg kom også, fordi det er vigtigt for mig, at mødes med andre, der arbejder med Ho'oponopono og Loven om tiltrækning.

Jeg var meget tryg ved at møde op. Jeg er tryg ved Søren og Bente. (Bente er min hustru ~Søren).
Søren er meget tydelig og dedikeret. Han lever, det han formidler. Han er i VÆREN og ER.

Jeg ved, da jeg selv har oplevet det i mange samtalet med Søren, at jeg kan være sikker på, han ser mig, at han siger lige præcis, hvad der er nødvendigt at sige. Alt hvad der sker og bliver sagt, er der en mening med.

Søren er trofast over for Ho'oponopono og Loven om Tiltrækning og formidler lovene om disse meget klart. Jeg kan mærke ind i mit hjerte, hvad essensen er og kan tage det til mig.

Jeg har lært rigtig meget om mig selv, ved Sørens hjælp. Hvor jeg før godt kunne skabe kaos inden i, har jeg nu fat i min sande rolige kerne i min Væren, på en sand og ægte måde.

Der er altid masser af ubetinget kærlighed til alle fra Søren, der er plads til alle og alle får en kærlig hånd med på vejen. Samtidig siger Søren også tingene, som han oplever det, hvilket godt kan virke konfronterende. Man blivet aldrig efterladt og kan altid give udtryk for, hvad man har brug for og blive mødt i det.

Taknemmelig er jeg"
Knus Laila 🌸

Laila Mortensen
Pædagog, psykoterapeut og kunstner (maler).
Du kan kontakte Laila her: Laila


 

Sanne

Sanne og Søren via Skype


 

Belise

Da jeg i sommeren 2017 startede i et 1 års mentor on-lineforløb, hos Søren, med samtaler hver 14. dag var min tanke at forløbet skulle styrke mig i at stå ved ”at være mig”. I min bagage havde jeg godt kendskab til Hooponopono og havde praktiseret det i 3 år. I bagagen havde jeg også en idé om, at jeg ikke var helt god nok til at få del i den overflod universet står klar med, når blot vi beder om det vi har brug for.

I det år, Søren har været min mentor, er det blevet endnu tydeligere for mig at overflod er vores ret, men også vort eget ansvar at formulere vore ønsker, vente tålmodigt og at modtage gaverne når de kommer. Nu har jeg redskaberne – og beviser i overflod. Nogle af de frø jeg har sået sammen med Søren er allerede blevet til smukke blomster, og nogen ligger stadig i jorden og venter på at modnes færdig.

Forløbet har været en veksling mellem teori, opgaver, refleksioner og samtaler. Jeg har følt mig mødt, hørt og udfordret. Søren har altid en vinkel, der har fået mig til at undres og derved få vendt mine tanker og henledt dem på at skabe MIN EGEN virkelighed.

Jeg er taknemlig.

Kærlig hilsen
Belise


 

Gitte

Troldmanden Søren

Vores bevidsthed svømmer rundt i et hav af bevidstheder, som udgør grundlaget for alle energier og tankeformer omkring os. For det meste vil energien hos de mennesker der omgiver os være svag og udefineret, lige som vores egen ofte er. Den smule kraft vi har, er ofte undermineret af emotioner.

I denne suppedas af knurren og brummen dukker så troldmanden op: kraftfuld, klar, upåvirket af begær eller flyvske tanker. Fri som han er, for menneskelige emotioner, står han på en startrampe, som allerede er et eller to trin hævet over mængden.

Hvorfor er han kommet længere end de fleste af os andre? Fordi han har arbejdet ihærdigt og målrettet med at slette de indespærrede emotioner.

Hans vilje er ikke forstyrret af tanker om fortjeneste af godt eller ondt, af at have eller ikke have. Hans vilje handler kun om at hjælpe mennesker op til en højere frekvens.

Så hvis du kunne tænke dig at få en hånd til at komme derop så ring til Søren – Det virker

Freden i mig
Gitte Ulsø


 

hamselv

Jeg har gennem mere end 10 år hjulpet mennesker til at transformere deres liv. Jeg benytter mine evner til at se de energimæssige bånd og relationer som et menneske indeholder, og sammen med mit klarsyn og clairvoyante evner, give jeg mennesker de korrekte redskaber. Mennesker har fået min hjælp til at få deres visioner manifesteret, styrket deres intuition, healet sygdom, healet lidelse, healet kroppen efter ulykke, finde deres livskald og blive den bedste version af dem selv.

Søren Egstrup ~taler