Terms and conditions

Handelsbetingelser og vilkår

Disse handelsbetingelser omfatter produkter og tjenester udbudt af Søren Egstrup, Cvr nr. 26335620, soren@egstrup.dk
Alle priser er i danske kroner inklusive moms.

Betalingsbetingelser
Sessioner, kurser, mentorforløb, foredrag og workshops afvikles på de angivne tidspunkter. Såfremt et kursus, eller andet aflyses, vil køber få det fulde indbetalte beløb retur. Aflyses en dag på mentorforløb eller kursus, bliver dagen erstattet af en ny dato. Tilmelding er bindende. Skulle du eventuelt ønske at afbestille et kursus, session, mentorforløb, foredrag eller workshops, kan du indtil otte dage før start få pengene tilbage. Du kan ændre din tid op til 24 timer før vores aftale. Et mentorforløb kan af begge partner, altid afbrydes med øjeblikkelig virkning.

Levering
Du er selv ansvarlig for at have en velfungerende internet forbindelse, når sessionen foregår online, samt for at møde op på det aftalte tidspunkt. Såfremt du ikke er fremmødt indenfor sessions første 10 minutter er jeg ikke forpligtet til at afholde sessionen.

På sessioner, kurser, mentorforløb, foredrag og workshops, vil du modtage e-mail med information. Du er selv ansvarlig at have et e-mail system der ikke filtrer mine e-mail fra. I tilfælde af ændringer vil køber blive orienteret mindst 24 timer i forvejen.

Online forløb
Med mindre andet er nævnt under det enkelte onlineforløb, har du adgang til onlineforløbet i seks måneder, efter forløbet officielt er slut. Ændring fra 5/12-2020: Alle onlineforløb og onlinekurser som er købt fra den 5 december 2020, er med evig adgang. Med evig adgang menes, så længe jeg tilbyder online undervisning gennem Simplero, har du online-adgang til det købte, plus at materialet kan downloaded. Der kan forekomme undtagelser, men så vil det tydeligt beskrevet under onlineforløbet eller onlinekurset.

Behandling af personoplysninger
Jeg videregiver ikke informationer såsom personlig samtaler, navn, adresse, telefonnummer og e-mail til nogen anden part uden kundens samtykke. Jeg opbevarer dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven. Disse oplysninger anvendes alene til det formål, de er indsamlet til, og de bliver slettet, når formålet er opfyldt eller ikke længere relevant. Data indsamlet via tilmelding til nyhedsbrev, e-mailadresse og fornavn, anvendes udelukkende til at sende dig e-mail. Data indsamlet i forbindelse med køb anvendes alene til at levere, fakturering og betaling via min betalingsservice Stripe.

Rettigheder
Alle rettigheder til materiale som enten tilegnes via sessioner, kurser, mentorforløb, foredrag eller workshops, tilhører Søren Egstrup. Ved køb opnås brugsret til at benytte det udleverede materiale hvilket inkluderer vejledninger sendt via e-mail. Brugsretten er personlig. Produkter og materiale skal behandles fortroligt, og må kun anvendes til eget brug, det må ikke udleveres eller videregives til tredjemand. Produkter og materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder må de ikke anvendes kommercielt.

Søren Egstrups navn må ikke anvendes i reklame- eller referenceøjemed uden skriftlig tilladelse. Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelser mellem Søren Egstrup og køber skal afgøres efter dansk ret ved Københavns byret som første instans.

Ansvar
Ethvert erstatningsansvar som jeg måtte pådrage mig i relation til sessioner, kurser, mentorforløb, foredrag eller workshops, er begrænset til direkte skade og tab. Jeg kan under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skader eller tab.

© 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 Søren Egstrup.